Rinsma gorredijk online dating

Posted by / 13-Oct-2017 13:28

Rinsma gorredijk online dating

Deze wijk brengt Gorredijk en Lippenhuizen dichter bij elkaar.

In een weiland richting Jubbega/manege Dekema vindt men een historische Joodse begraafplaats.

Zoals de katholieke kerk, een protestantse gemeente, doopsgezinde gemeente, Eben Haëzer, en de Jehova's getuigen.

Gorredijk heeft vanaf 1683 zijn eigen Nederlands-hervormde kerk. Deze werd in 1896 te koop aangeboden en is nu in het Rijksmuseum te vinden. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw heeft ook de joodse familie De Haan, met de toen nog zeer jonge latere schrijvers Jacob Israël en Carry er een paar jaar gewoond.

Deze Gorrevenen werden in de zeventiende eeuw door de Heren Compagnons afgegraven. Over het gat in de dijk kwam een hooghout, waar de turfscheepjes met gestreken mast onderdoor konden varen.

In 1633 is sprake van: "Seeckere huijs, seuen roede lang en twee voet breet, staende te corteswagen bij de hoogewech en de Heerensloot".

rinsma gorredijk online dating-67rinsma gorredijk online dating-72rinsma gorredijk online dating-80

Het Belang voert periodiek overleg met het gemeentebestuur en informeert de dorpenaars en buitenstaanders via een website over wat er in het dorp leeft. Voor havo en vwo is men aangewezen op Heerenveen (12 km) en Drachten (16 km).

One thought on “rinsma gorredijk online dating”